VEIKLA

Asociacijos atstovai aktyviai dalyvauja žemės ūkio, kaimo ir verslo aplinką įtakojančių teisės aktų svarstyme, teikia pasiūlymus Žemės ūkio ministerijos ir kitų strategiškai svarbių institucijų ruošiamiems ir priimtiems sprendimams.

Kiekvienais metais organizuojami kvalifikacijos tobulinimo kursai Asociacijos vienijamų įmonių darbuotojams.
 lkt.jpg