VEIKLA

Asociacijos atstovai aktyviai dalyvauja žemės ūkio, kaimo ir verslo aplinką įtakojančių teisės aktų svarstyme, teikia pasiūlymus Žemės ūkio ministerijos ir kitų strategiškai svarbių institucijų ruošiamiems ir priimtiems sprendimams.

Kiekvienais metais organizuojami kvalifikacijos tobulinimo kursai Asociacijos vienijamų įmonių darbuotojams.2012 gegužės menesį Kaimo Plėtros ir verslo konsultantų asociacija organizuoja teminį susitikimą: "Lietuviškų maisto produktų eksportas į JAV. Problemos ir galimybės" tarptautinės parodos Agrobalt 2012 metu.

 lkt.jpg