ĮVYKDYTI PROJEKTAI:

1. Mokymo programa "Žemės ūkio rinkodara ir pardavimų vadyba" (kodas 396131414) - trukmė 16 ak.val., 51 kursas (organizatorius - Kaimo plėtros ir verslo konsultantų asociacija)

 2011m. rugsÄ—jo 2 d. Kaimo plÄ—tros ir verslo konsultantų asociacija kartu su 4 partneriais ( VšÄ® A.Stulginskio universitetu, Lietuvos žemÄ—s Å«kio konsultavimo tarnyba, Lietuvos Respublikos žemÄ—s Å«kio rÅ«mais ir VšÄ® "Agroanalitinis centras") tapo programos "Leader" ir žemdirbių mokymo centro įgyvendinamo žemdirbių mokymo projekto "EkonominÄ—s veiklos kompetencijų ugdymas" vykdytoja.

Projekto trukmė: 2011 m. lapkritis - 2013 m. birželis.

Projekto mokymo grafikai: www.asu.lt ir www.zmmc.lt

Dalyvavimas mokymuose nemokamas. Kiekvienam mokymo kursÄ… išklausiusiam dalyviui įteikiamas Lietuvos Respublikos ŽemÄ—sÅ«kio ministerijos patvirtintas kvalifikacijos kÄ—limo pažymÄ—jimas.

 

2. "MentorystÄ— kaip inovatyvus verslumo skatinimo Lietuvos kaime instrumentas" 

Įgyvendinant projektą bus atliktas taikomasis tyrimas ir parengtos rekomendacijos, kuriose atskleista mentorystės sąvoka, mentorystės teikimo svarba ir nauda, jos modeliai, pagrindiniai žingsniai, kurių turėtų būti laikomasi kuriant (pilotines) mentorystės programas.

Projekto trukmÄ—: 2012 m. rugÄ—sjis - 2013 m. rugsÄ—jis.

 

 

Tyrimas "Žemdirbių gamintojų grupių kūrimosi ir veiklos patirtis, didinant verslumą ir konkurencingumą"

Tyrimo tikslas - išanalizuoti ir apibendrinti Lietuvos ir kaimyninių šalių patirtį kuriant ir organizuojant žemdirbių gamintojų grupes bei įvertinti gerosios patirties perÄ—mimo galimybes Lietuvos žemdirbių tarpe.

 Projekto trukmÄ—: 2011m. rugsÄ—jis - 2012m. rugpjÅ«tis.

MokslinÄ— studija Tyrimas.htm

  Å½emÄ—s Å«kio ir kaimo dirbantiesiems:   lkt.jpg

 1. Tyrimas "Kaimo žmonių Lietuvoje patirties bei pokyčių, didinant pajamas iš alternatyvių žemÄ—s Å«kiui šaltinių, nustatymas, sisteminimas, analizÄ— ir pasiÅ«lymų pateikimas"  pdf.jpg

Tyrimo tikslas - nustatyti, rinkti, kaupti, analizuoti ir sisteminti kaimo žmonių Lietuvoje patirtį bei pokyčius, didinant pajamas iš alternatyvių žemÄ—s Å«kiui šaltinių.

2. ,,ŪkinÄ—s veiklos ekonominių kompetencijų ugdymas"  

Projekto tikslas - stiprinti žemÄ—s Å«kio ir kaimo darbuotojų gebÄ—jimus ir įgÅ«džius siekiant ekonomiškai efektyviai organizuoti Å«kinÄ™ veiklÄ… ir konkuruoti rinkos sÄ…lygomis.

3. ,,Atsinaujinantys energijos ištekliai ir technologijos žemÄ—s Å«kyje"

Projekto tikslas - suteikti žemdirbiams ir kaimo gyventojams žinių apie naujausius alternatyvios energijos ir gamybos būdus, technologijas, ekonomiką bei rėmimą.

 

Asociacijos nariams:            

1. ,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimas Kaimo plÄ—tros ir verslo konsultantų asociacijos įmonÄ—se"

Projektas skirtas ugdyti Kaimo plÄ—tros ir verslo konsultantų Asociacijos narių/įmonių žmogiškųjų išteklių kompetencijÄ… ir didinti dirbančiųjų sugebÄ—jimus prisitaikyti prie rinkos pokyčių kiek tai yra susijÄ™ su įmonių reikmių tenkinimu, taip gerinant įmonių veiklos kokybÄ™. Numatyta sprÄ™sti personalo kompetencijos problemas, veiklos kokybÄ—s ir efektyvumo gerinimui.