2008 m. liepos 17 d. KPVK asociacija kartu su 5 Partneriais tapo Programos ,,Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro įgyvendinamo  žemdirbių mokymų projekto ,,Ūkinės veiklos ekonominių kompetencijų ugdymas" vykdytoja. Projekto trukmė - 2008 m. gegužė - 2010 m. sausis.

Projektas sėkmingai baigtas įgyvendinti 2010 m. sausio mėn.

Rezultatai ir pasiekti rodikliai 

Mokymo programos ir kursų skaičius:

  • Verslo politika ir teisė - trukmė 16 val., 69 kursai;
  • Ūkininko ūkio veiklos buhalterinė apskaita, mokesčiai, draudimas, finansų valdymas -  trukmė 40 val.; 80 kursų;
  • Ekonominės veiklos planavimas ir finansavimo galimybės - trukmė 24 val; 80 kursų;
  • Ūkio veiklos ekonomika ir vertinimas - trukmė 24 val.; 60 kursų;
  • Verslo planų rengimas ir projektų administravimas - trukmė 24 val.; 80 kursų.

2010 m. gruodžio - 2011 m. kovo mėn. Programos "Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras kartu su atrinktais projekto  vykdytojais organizuoja papildomus mokymus jauniesiems ūkinkams tema ,,Ekonominės veiklos planavimas ir finansavimo galimybės" (kodas 396131406).

Informacijos apie mokymų grafikus ir savivaldybes ieškokite sekančiai:   www.zmmc.lt       www.agroac.lt