ESF pasirašyta sutartis dėl projekto ,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimas Kaimo plėtros ir verslo konsultantų asociacijos įmonėse" finansavimo.

Projekte numatyta surengti 14 mokymo kursų įmonių aukščiausio lygio vadovams bei darbuotojams, sustiprinti bendruosius ir specifinius gebėjimus. Planuojamų mokymų temos apims strateginio valdymo, marketingo, finansų srities, komunikavimo kompetencijos, konfliktinių situacijų valdymo ir t.t. sritis.  

 

Projekto viešinimo straipsnis, paskelbtas dienraštyje ,,Lietuvos žinios" pdf.jpg